Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

S

Sabolová, Veronika, Ústav ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice
Samcová, Petra

Š

Šanderová, Lucie, Masarykova univerzita, FSS, Katedra sociální politiky a sociální práce
Šándorová, Zdenka
Šándorová, Zdenka, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Česká republika)
Šándorová, Zdenka, Sdružení pro ranou péči v Pardubicích, Středisko rané péče v Pardubicích
Šándorová, Zdenka, Univerzita Pardubice Fakulta filozofická
Šándorová, Zdenka, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce (Česká republika)

S

Schwarz, Karel, Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Š

Šebestová, Jarmila, Slezská Univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra managementu a podnikání
Šebestová, Petronela, Vysoká škola Sládkovičovo Katedra sociálnej práce
Šilhánková, Vladimíra, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, ústav regionálních a bezpečnostních věd
Šimečková, Jana, TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a VOŠ sociální Prachatice doktorand na ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Šipikalová, Silvia, Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave

S

Skálová, Anna, Krajská nemocnice Liberec, Neurocentrum, Neurologie
Skarupská, Helena, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra pedagogiky, oddělení sociálních studií

Š

Škoviera, Albín, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky
Škrochová, Marija, Magistrát města Pardubic, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálních služeb a prevence

S

Sládek, Miloš, Sociální služby města Pardubic ředitelství
Sládek, Miloš, Sociální služby města Pardubic
Sládek, Miloš, Krajský úřad Pardubického kraje, Oddělení sociálních věcí
Sládek, Pavel, Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, ČVUT

Š

Šobáňová, Petra, Ostravská univerzita v Ostravě
Šoková, Ľubomíra, Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

S

Solanský, Oldřich, Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava
Solanský, Oldřich

Š

Šolta, Oldřich, Magistrát města Pardubice Odbor komunitních služeb
Šotola, Jaroslav, Katedra sociologie a andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Španková, Jana, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Španková, Jana
Španková, Jana, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov (Slovensko)
Špelda, Marek, Ústav ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice
Šrahůlková, Kateřina, Ústav aplikovaných společenských věd Institut zdravotnických studií FHS UTB ve Zlíně
Šrahůlková, Kateřina, Katedra pedagogické a školní psychologie
Štanclová, Tereza, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

S

Stoeva, Petra, Magistrát města Pardubic
Svobodová, Iva, Úřad práce v Pardubicích oddělení: Institut trhu práce
Svobodová, Jana, Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice
Sychrová, Adriana, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra věd o výchově Studentská 97, 532 10, Pardubice
Sychrová, Adriana, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice