Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

D

Dočkal, Vladimír, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Duplinský, Josef, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav veřejné správy a práva, Univerzita Pardubice
Duplinský, Josef, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav správních a sociálních věd
Dvořáčková, Dagmar, Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Katedra sociální práce