Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

A

Antalová, Mária, Ekonomická univerzita v Bratislave
Antalová, Mária, Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a práce
Augustinová, Marie, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky, Univerzita Pardubice