Detaily autora

Šándorová, Zdenka

  • Vol 7, No 1 (2013) - Články
    PODPORA STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE V SYSTÉMOVÉM MODELU SOCIÁLNĚ-EDUKAČNÍ POLITIKY
    Abstrakt  PDF
  • Vol 8, No 1 (2014) - Články
    KONCEPT KVALITY ŽIVOTA RODIN DĚTÍ RANÉHO VĚKU S OHROŽENÝM VÝVOJEM V DŮSLEDKU ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ
    Abstrakt  PDF