Detaily autora

Dočkal, Vladimír, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Slovensko