Detaily autora

Ošková, Silvia, Katedra sociálneho rozvoja a práce Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Slovensko