Detaily autora

Ošková, Silvia, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a práce, Slovensko

  • Vol 6 (2012) - Vědecké statě
    SOCIÁLNE CHARAKTERISTIKY RÓMSKEJ POPULÁCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
    Abstrakt  PDF