Detaily autora

Bronišová, Silvia, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Slovensko