Detaily autora

Husáková, Mária, Katedra sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko