Detaily autora

Antalová, Mária, Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a práce, Slovensko