Detaily autora

Haburajová Ilavská, Lenka, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Slovensko