Detaily autora

Vidová, Jarmila, Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovensko