Detaily autora

Reivajová, Eva, Katedra sociálneho rozvoja a práce Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Slovensko