Detaily autora

Chinoracká, Andrea, Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a práce, Slovensko