Detaily autora

Šoková, Ľubomíra, Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Slovensko