Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

A

Antalová, Mária, Ekonomická univerzita v Bratislave
Antalová, Mária, Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a práce
Augustinová, Marie, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky, Univerzita Pardubice

B

Bareš, Pavel, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i
Bartošová, Iva, Magistrát města Pardubic, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálně právní chrany dětí
Bechyňová, Věra, STŘEP – české centrum pro sanaci rodiny
Berdychová, Martina, Výkonný výbor Asociace nestátních neziskových organizací ČR
Brandová, Blanka, Sdružení pro ranou péči v Pardubicích Středisko rané péče v Pardubicích
Brezina, Martin, Ostravská Univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií
Břízová, Bohdana, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra sociální práce
Brodská, Taťána, Občanské sdružení ZMĚNA
Bronišová, Silvia, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Brychtová, Šárka, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav veřejné správy a práva, Univerzita Pardubice
Brychtová, Šárka, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

Č

Čepelka, Oldřich, Tima Liberec
Černá, Milena, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové EAPN ČR

C

Chinoracká, Andrea, Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a práce

D

Dočkal, Vladimír, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Duplinský, Josef, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav veřejné správy a práva, Univerzita Pardubice
Duplinský, Josef, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav správních a sociálních věd
Dvořáčková, Dagmar, Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Katedra sociální práce

F

Fabián, Petr, Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě
Flégr, Ondřej, Magistrát města Pardubic, Odbor sociálních věcí
Flosman, Radek, Magistrát města Pardubic, Odbor komunitních služeb

G

Gabrielová, Jana, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta
Gojová, Vendula
Grenčíková, Adriana, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov
Grenčíková, Adriana
Grenčíková, Adriana, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (Slovensko)
Grenčíková, Adriana, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

H

Haburajová Ilavská, Lenka, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Hadj Moussová, Zuzana, Pedagogická fakulta, Katedra školní a pedagogické psychologie, Univerzita Karlova
Halásková, Renáta, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd
Halásková, Renáta
Halásková, Renáta, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychologie a sociální práce (Česká republika)
Halíř, Martin, občanské sdružení Péče o duševní zdraví – region Pardubice
Hálová, Dana, Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta MU
Hanzlíková, Jana, Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Hejzlar, Petr, Péče o duševní zdraví – region Pardubice
Hejzlar, Petr, Pardubická krajská nemocnice a.s., Psychiatrické oddělení
Hejzlarová, Eva M., Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politiky, Univerzita Karlova
Herelová, Hana, občanské sdružení Péče o duševní zdraví – region Pardubice
Hladká, Marie, Centrum pro výzkum neziskového sektoru
Hloušek, Jan, Katedra sociální práce a sociální politiky, Univerzita Hradec Králové
Homolková, Vendula, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce
Hůlová, Gabriela, Magistrát města Pardubic, Odbor sociálních věci, oddělení sociální prevence
Husáková, Mária, Katedra sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Husáková, Mária, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a práce

J

Janebová, Radka, Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové
Jaroševská, Elena, Studium v doktorském studijním programu Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta UK v Praze
Jedlinská, Martina, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Jirava, Pavel, Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní
Jírava, Pavel, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky, Univerzita Pardubice

K

Kalusová, Lenka
Kappl, Miroslav
Kašparová, Miloslava, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky, Univerzita Pardubice
Kečkéšová, Marta, Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta
Klimentová, Eva, Filozofická fakulta, Katedra sociologie a andragogiky, Univerzita Palackého v Olomouci
Konečný, Stanislav, Katedra sociálnej práce, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Kotrusová, Miriam, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Koubová, Šárka, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra sociální práce
Kozáková, Aneta, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě
Kožená, Marcela, Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní
Krátký, Jiři, Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Krausová, Anna, Ostravská Univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií
Křížová, Soňa, Výchovný ústav, DDŠ, ZŠ a ŠJ Králíky odl. pracoviště Brandýs nad Orlicí
Křupka, Jiří, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky, Univerzita Pardubice
Kubečková, Markéta
Kusin, Vasko, Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta

L

Levická, Jana
Levická, Katarína
Leznar, Zdeněk, Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
Liberdová, Eva, Český klub ohluchlých
Liedermanová, Ivana, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Liedermanová, Ivana, Magistrát města Pardubic, vedoucí Odboru komunitních služeb
Líšková, Barbora

M

Macela, Miloslav, Krajský úřad, Pardubický kraj
Machová, Alena
Macková, Marie
Macková, Marie, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (Česká republika)
Mandys, Jan, Student doktorského studijního programu, Katedra psychologie a sociální práce, FF OU v Ostravě
Mandys, Jan, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav správních a sociálních věd
Mandys, Jan, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav veřejné správy a práva, Univerzita Pardubice
Mikšovská, Vendula
Milfait, René
Mlejnková, Kristýna, Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování
Mojžíšová, Adéla
Moravcová, Markéta, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce
Mura, Ladislav, Dubnický technologický institut, Ústav odborných predmetov

N

Nádvorníková, Lenka, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Technická univerzita v Liberci
Němcová, Ludmila
Nežádalová, Pavlína, Studentka oboru Hospodářská politika a správa, programu Veřejná ekonomika a správa Univerzita Pardubice

O

Ošková, Silvia, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a práce
Ošková, Silvia, Katedra sociálneho rozvoja a práce Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta

P

Panuš, Jan, Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko–správní
Pastrňák, René, Ústav veřejné správy a regionální politiky Fakulta veřejných politik
Pastrňák, René, Slezská univerzita Ústav veřejné správy a regionální politiky
Pechová, Michaela, Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Peřinová, Kateřina, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Pitnerová, Dagmar, Univerzita Palackého Olomouc Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností, oddělení sociálních studií
Pondělíček, Michael, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, ústav regionálních a bezpečnostních věd
Pongráczová, Eva, Ekonomická univerzita v Bratislave
Prachař, Ondřej

R

Rakovská, Eva, občianske združenie IMOBILIO
Reivajová, Eva, Katedra sociálneho rozvoja a práce Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Rievajová, Eva, Ekonomická univerzita Bratislava, Katedra sociálneho rozvoja a práce

Ř

Řízek, Zdeněk, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie

S

Sabolová, Veronika, Ústav ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice
Samcová, Petra

Š

Šanderová, Lucie, Masarykova univerzita, FSS, Katedra sociální politiky a sociální práce
Šándorová, Zdenka, Sdružení pro ranou péči v Pardubicích, Středisko rané péče v Pardubicích
Šándorová, Zdenka, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Šándorová, Zdenka, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce
Šándorová, Zdenka
Šándorová, Zdenka, Univerzita Pardubice Fakulta filozofická

S

Schwarz, Karel, Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Š

Šebestová, Jarmila, Slezská Univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra managementu a podnikání
Šebestová, Petronela, Vysoká škola Sládkovičovo Katedra sociálnej práce
Šilhánková, Vladimíra, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, ústav regionálních a bezpečnostních věd
Šimečková, Jana, TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a VOŠ sociální Prachatice doktorand na ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Šipikalová, Silvia, Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave

S

Skálová, Anna, Krajská nemocnice Liberec, Neurocentrum, Neurologie
Skarupská, Helena, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra pedagogiky, oddělení sociálních studií

Š

Škoviera, Albín, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky
Škrochová, Marija, Magistrát města Pardubic, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálních služeb a prevence

S

Sládek, Miloš, Sociální služby města Pardubic
Sládek, Miloš, Sociální služby města Pardubic ředitelství
Sládek, Miloš, Krajský úřad Pardubického kraje, Oddělení sociálních věcí
Sládek, Pavel, Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, ČVUT

Š

Šobáňová, Petra, Ostravská univerzita v Ostravě
Šoková, Ľubomíra, Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

S

Solanský, Oldřich, Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava
Solanský, Oldřich

Š

Šolta, Oldřich, Magistrát města Pardubice Odbor komunitních služeb
Šotola, Jaroslav, Katedra sociologie a andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Španková, Jana
Španková, Jana, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (Slovensko)
Španková, Jana, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov
Špelda, Marek, Ústav ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice
Šrahůlková, Kateřina, Ústav aplikovaných společenských věd Institut zdravotnických studií FHS UTB ve Zlíně
Šrahůlková, Kateřina, Katedra pedagogické a školní psychologie
Štanclová, Tereza, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

S

Stoeva, Petra, Magistrát města Pardubic
Svobodová, Iva, Úřad práce v Pardubicích oddělení: Institut trhu práce
Svobodová, Jana, Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice
Sychrová, Adriana, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra věd o výchově Studentská 97, 532 10, Pardubice
Sychrová, Adriana, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

T

Taliánová, Magda, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce
Taliánová, Magda
Taliánová, Magda, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (Česká republika)
Truhlářová, Zuzana

V

Varvažovská, Pavla, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd
Vašat, Jan, Univerzita J.E.Purkyně Ústí n. L. Fakulta sociálně ekonomická
Vidová, Jarmila, Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Vohradníková, Lucie, Věznice Pardubice
Vojtech, František, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vosečková, Alena

W

Waloszek, Tomáš, Ostravská Univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií
Wildmannová, Mirka
Wildmannová, Mirka, Katedra veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Brno (Česká republika)

Z

Záškodná, Helena, Jihočeská Univerzita v Českých, Zdravotně sociální fakulta, Katedra psychologie a speciální pedagogiky
Závurka, Milan, Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva