Harmonogram vydání pro rok 2015

Rok 2015

I. vydání časopisu

Termín příjmu statí               30. 04. 2015  

 

II. vydání časopisu        

Termín příjmu statí               31. 12. 2015